Apel związany z nagrodzeniem uczniów.

Apel związany z nagrodzeniem uczniów, którzy osiągnęli wysokie noty w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019