Bal 8-klasy

Dnia 31 maja 2019 r. o godzinie 17.00 w Zajeździe Kacper odbył się pierwszy, wyjątkowy bal ósmoklasistów. Tradycją już jest w naszej szkole, że bale rozpoczynamy polonezem. Dziewczęta i chłopcy zatańczyli poloneza, którego symbolicznie rozpoczął dyrektor placówki Jacek Zawiślak. Potem przyszedł czas na wspólne zdjęcia i dobrą zabawę. Przyszli absolwenci szkoły uroczystym balem żegnają się ze szkołą. Spędzili razem osiem lat, a teraz w większości ich drogi się rozejdą.

A.Ś.

Typ placówki: