Egzaminu ósmoklasisty

Treść: 
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie https://cke.gov.pl/. Poniżej podano informacje najważniejsze.
Tags: