Klasa promocji zdrowia.

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie

 

Klasa promocji zdrowia

( z rozszerzonym językiem niemieckim i angielskim oraz biologią )

 

 

 

Edukacja w klasie promocji zdrowia przygotuje Cię do dalszego kształcenia w szkole wyższej o specjalnościach: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, personel medyczny, pomoc medyczna, obsługa klienta w placówkach medycznych.

 

Klasa Promocji Zdrowia kształci liderów młodzieżowych promujących zdrowie wśród rówieśników w środowisku szkoły i miejscu zamieszkania.

 

Działalność Klasy Promocji Zdrowia

 • Młodzież zdobywa certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Uczestniczy w wyjazdowych warsztatach prowadzonych przez specjalistów
 • Uczniowie współorganizują festyny i kiermasze promujące zdrowy styl życia
 • Dzielą się swą wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy w środowisku lokalnym.

 

Cele Klasy Promocji Zdrowia

 • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
 •  kształtowanie umiejętności rozumienia oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
 • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi,
 • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta,
 • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną,
 • pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.