Klasa przyrodnicza z ratownictwem medycznym.

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie

 

Klasa przyrodnicza z ratownictwem medycznym

 (z rozszerzonym  językiem angielskim, biologią i chemią)

 

Pamiętaj o tym, że świat biologii Twoje marzenia uwiarygodni!!!

Dynamiczny rozwój cywilizacji wiąże się ze wzrostem liczby czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Silne emocje, brak wiedzy i umiejętności utrudniają niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w różnego typu zdarzeniach. Tymczasem prawidłowych reakcji, ograniczających niepożądane skutki sytuacji trudnych i kryzysowych można się nauczyć!

Dlatego w roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki w klasie o profilu ratownictwo medyczne .W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego, z rozszerzeniem w zakresie biologii , chemii i języka angielskiego. Skorelowany z nią został program zajęć uzupełniających i dodatkowych, ukierunkowany na zdobycie wiedzy w powiązaniu z umiejętnościami praktycznymi.

 

  • szansa na udział w realizowaniu projektów badawczych z zakresu ekologii, ochrony środowiska (warsztaty naukowe, laboratoria, wycieczki dydaktyczne),
  • okazja do rozwijania talentów sportowych , artystycznych ,szkoła posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do rywalizacji sportowej (rozpoznawania i rozwijania uzdolnień),
  • możliwość poznania podstaw ratownictwa medycznego (program realizowany we współpracy z instytucjami zewnętrznymi),
  • doskonała baza dla przyszłych studentów: biotechnologii, farmacji, wychowania fizycznego, fizjoterapii, medycyny, weterynarii, ratownictwa medycznego, terapii zajęciowej, ochrony środowiska, dietetyki,
  • przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
  •  umiejętność organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
  • możliwość zdobycia Certyfikatu Unii Europejskiej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.