Szkoła ponadpodstawowa

 Samorząd Szkoły Ponadgimnazjalnej

Przewodniczący Samorządu

Patrycja Wojciechowska

Klasa III LO