Terminy naboru 2018/2019

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym :

 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły ponadgimnazjlanej - od 14 do 30 maja 2018r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia  gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  - od 22 do 26 czerwca 2018r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 28 czerwca 2018r. -godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - do 5 lipca 2018r. do godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych - 6 lipca 2018r. -godz. 12:00
 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły policealnej - od 1 do 14 czerwca 2018r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym :

 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły ponadgimnazjlanej - od 6 do 15 lipca 2018r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 3 sierpnia 2018r. -godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - do 7 sierpnia 2018r. do godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych - 8 sierpnia 2017r. -godz. 12:00
 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły policealnej - od 28 czerwca do 4 lipca 2017r.