Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w SP

23.06.2017 r. w SP odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, na którym najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe.
Dodatkowo uczniowie z najwyższą średnią z klas 4, 5 i 6  zostali nagrodzeni przez panią burmistrz (Danuta Wojtasik) i przewodniczącego rady gminy (Michał Brysik).

W mury szkoły uczniowie wrócą w poniedziałek, 4 września. Uczniowie szóstych klas podstawówki zadebiutują w roli siódmoklasistów w związku z wprowadzonymi zmianami w oświacie. 

M.Ryśkiewicz

Typ placówki: