Uroczysty apel z okazji ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Zdjęcia: K. Gutkowski

Typ placówki: