Aktualności

W naszej szkole realizowana jest wśród ósmoklasistów innowacja organizacyjno-metodyczna pt.

Uczniowie i uczennice klasy 8 B od września 2018 r do czerwca 2019 r biorą udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym English Escape Room u Ósmoklasistów. Pomysłodawczynią i realizatorką tego projektu jest ich nauczycielka...

Uczniowie klasy VIII B wraz z wychowawczynią - Panią Martą Zientek - po raz drugi włączyli się w ogólnopolski projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Tym razem chcą być aktywni w II edycji...

   Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 3 września 2018 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2018/2019, który decyzją minister edukacji - będzie obchodzony pod hasłem "...

22 czerwca 2018 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Miasteczku spotkali się w odświętnie udekorowanej sali na uroczystości zakończenia  roku szkolnego. Jest to niezwykłe wydarzenie dla uczniów, rodziców i...

    Po miesiącach wytężonej pracy, 22 czerwca 2018 roku nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1w Nowym Miasteczku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Strony

Egzamin gimnazjalny 2015

Gimnazjaliści odetchnęli z ulgą. Trzydniowy maraton egzaminacyjny dobiegły końca. W wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz historii. W środę zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką. Czwartek to dzień testów z wybranego języka nowożytnego. 19.06.2015 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą do szkół dane na temat wyników uzyskanych przez każdego z uczniów. Egzaminu gimnazjalnego nie można oblać. Jednak przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie VI klas szkół podstawowych zmierzyli się z testami z polskiego, matematyki i języka nowożytny. Zmagania z testem szóstoklasisty rozpoczęły się o godzinie 9. Dwunastolatki sprawdzą, czego nauczyły się w szkole podstawowej i jak ich wyniki prezentują się na tle innych uczniów z klasy, szkoły i województwa – wynik będzie podany nie tylko  w punktach, ale także w centylach.

Dzień Młodego Odkrywcy

Uczniowie naszej szkoły mieli okazje zobaczyć i przeprowadzić ciekawe doświadczenia chemiczne. Płyn do naczyń, proszek do prania, folia aluminiowa, czy też kwasek cytrynowy, były elementami wielu eksperymentów. Mali i duzi byli zachwyceni niecodziennym pokazem pełnym „kolorowego ognia”.

Pierwszy Dzień Wiosny.

Uczniowie powitali nadchodzącą wiosnę w radosnych nastrojach. Już od rana na korytarzach było wesoło i kolorowo. Dodatkową atrakcją tego dnia było całkowite zaćmienie Słońca, obserwowane na podwórku szkolnym przez specjalne filtry i taśmę filmową. Około 3/4 tarczy Słońca było przesłonięte przez Księżyc.

Tekst i zdjęcia: BG

Sejmik uczniowski nt. zdrowej żywności

28 marca odbył się kolejny sejmik uczniowski nt. zdrowej żywności. Hasłem tegorocznego była piramida zdrowego żywienia.

Uczennice klasy 5a przygotowały informacje o najważniejszych składnikach pokarmowych. Klasa 3b SP przedstawiła zabawną inscenizację wiersza J. Brzechwy pt. ,,Na straganie". Po obejrzeniu krótkiego filmu uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie, którego tematem była krzyżówka związana z piramidą żywienia.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w naszym Zespole Szkół nr 1. Zapraszamy gimnazjalistów i ich rodziców do zapoznania sie z naszą ofertą edukacyjną. W zakładce Rekrutacja 2015/2016 znajdziecie podanie do szkół ponadgimnazjalnych i regulamin rekrutacji.

Apel z okazji Święta Niepodległości

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości został przygotowany przez uczniów kl. I LO. Składał się on z dwóch części – pierwszej oficjalnej, w czasie której uczniowie klasy mundurowej złożyli uroczyste ślubowanie i drugiej artystycznej. Występ był przeplatany utworami patriotycznymi zaśpiewanymi przez podopiecznych p. A. Jatczak. Dekoracja sali była symboliczna i przejmująca autorstwa uczniów kl. I LO

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie szóstych klas przystąpili w środę do próbnego sprawdzianu. Próba jest potrzebna, ponieważ w tym roku szóstoklasistów czekają spore zmiany. Sprawdzian będzie podzielony na dwie części. Oprócz testu, sprawdzającego wiedzę z języka polskiego i matematyki, uczniowie - po raz pierwszy - napiszą test z języka obcego. Na pierwszy egzamin przewidziano 80, a na drugi - 45 minut.

Próbny egzamin gimnazjalny

W kwietniu uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpią do egzaminów, z których suma punktów liczyć się będą podczas rekrutacji do liceum i technikum. By zdobyć tych punktów jak najwięcej, uczniowie muszą nie tylko uczyć się, ale także rozwiązywać testy, by nabrać wprawy. Od 13 stycznia przez 3 dni, gimnazjaliści sprawdzali swoje umiejętności rozwiązując testy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

Podsumowanie projektu „Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III- ETAP II”

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach  EFS

Dofinansowanie :  97 311,50- ETAP  I

56 721,00- ETAP II

ŁĄCZNIE: 116 772,50zł

  W tym na  zakup pomocy dydaktycznych na kwotę -   

38 031,50- Etap I

14 061,00- Etap II

ŁĄCZNIE:  52 092, 50zł

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w  Zespole Szkół w Nowym Miasteczku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim, a Etapie II rozwijanie zdolności językowych u uczniów klas I-III z j. angielskiego i z j. niemieckiego.   

BENEFICJENCI

Grupą docelową byli ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 20 uczniów ze SP w Borowie Wielkim i 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku. W drugim etapie uczestniczyło etapie 16 uczniów :

- 8 uczniów / 6dz i  2chł / klas III w zajęciach rozwijających zdolności z języka niemieckiego

- 16 uczniów / 7dz i 9chł / klas I a i b w zajęciach rozwijających zdolności z języka niemieckiego

Łącznie wzięło udział 152 uczniów.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROWADZIŁA MGR KLAUDIA OLEJARZ

     Zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego prowadzone były w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla grupy 8 osobowej /6dz i 2 chł/. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas 3 SP, które wcześniej nie uczyły się tego języka. Czas przeznaczony na zajęcia był  zawsze efektywnie wykorzystany.

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w różnych formach pracy, stosowanych  pod czas zajęć. Tematyka dostosowana była do wieku, możliwości jak  i zainteresowań dzieci. Podczas projektu wykorzystywano zakupione na ten cel pomoce dydaktyczne, w tym  sprzęt  multimedialny i gry edukacyjne.

Na bieżąco nauczyciel prowadzący obserwował  zaangażowanie, pracę i postępy uczniów podczas zajęć. Systematycznie prowadził także   rozmowy, zarówno z wychowawcami, jak i rodzicami dotyczące pracy i frekwencji dzieci.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSIEGO - PROWADZIŁA mgr LIDIA HARCIAREK

Na zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 16 uczniów z klasy I a i  I b /7dz i 9chł/.

Łącznie zrealizowano 60 godzin lekcyjnych po 30 w każdej grupie. Frekwencja wyniosła 100%.

Głównymi założeniami zajęć było zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego, zapewnienie przyjaznych warunków nauki, rozwijanie  w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur.

Na początek i koniec zajęć były przeprowadzone diagnozy sprawdzające językowe umiejętności uczniów. Na początek nauki uczniom udało się rozwiązać test w 57%, na koniec natomiast w 88%.

Tematyka programu obejmowała zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące ważniejszych świąt, otaczającego ich świata, odzwierciedlające zainteresowania dzieci. Na zajęciach były wprowadzane i kształtowane sprawności językowe, ze szczególną uwagą skierowane na sprawność mówienia i słuchania. Uczniowie słuchając prostych poleceń nauczyciela, właściwie reagowali na nie oraz prawidłowo rozumieli historyjki, wspierane obrazkami. Na zajęciach uczniowie nauczyli się odpowiadać na krótkie pytania nauczyciela, nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu, krótko opowiadać o sobie i swojej rodzinie,  recytować rymowanki, śpiewać piosenki, składać urodzinowe i świąteczne życzenia.

Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, piłki, klocki, plansze, słowniczki,  karty obrazkowe i wyrazowe, maty edukacyjne. Dzieci poprzez zabawę mogły się uczyć nowych słówek, układać krótkie zdania. Uczniowie często korzystali z odtwarzacza CD, słuchając historyjek, ucząc się rymowanek i piosenek.

Zajęcia często były prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjnych takich jak laptopy oraz tablety. Uczniowie pracując z programem: My First English Words oraz My English Words and Phrases w aktywny sposób mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności językowe.

Zajęcia projektowe przyczyniły się do poprawy jakości przyswajania wiedzy, dzięki wykorzystaniu dodatkowych pomocy dydaktycznych rozwinęły zdolności uczniów, głównie zdolności językowych, rozbudziły  wiarę we własne siły. Dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego projektu.

 

Koordynator

Katarzyna Zielonka

Kategoria wpisu: 

Załączniki do projektu: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Załącznik nr 1- oferta konkursowa koordynator

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr1/2013 z dnia 19.08.2013r.

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku koordynatora projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku”

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakośœci usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, zwraca się z proœśbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowe umowy, szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Prosimy o złożenie ofert tylko i wyłącznie w formie Załącznika nr 2 niniejszego Zapytania- Formularzu Ofertowym w terminie do dnia 28.08.2013 roku do godz. 15:30 w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko

Z dopiskiem:

Oferta w postępowaniu mającego na celu wybór wykonawcy umowy zlecenia na stanowisku koordynatora projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)

2. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

c) posiadają doświadczenie w realizacji projektów finansowych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

d) przesłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria;

e) na każde żądanie Zamawiającego dostarczą niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym;

b) będzie zawierała najniższą cenę.

……………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 1/2013 z dnia 19.08.2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na koordynowaniu projektu - ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)”

I. Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość zasad realizowania projektów PO KL EFS;

- znajomość dokumentów programowych PO KL EFS;

- praktyczna znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- znajomość śœrodowiska szkoły;

- umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;

- biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet);

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- nieposzlakowana opinia.

II. Zakres obowiązków:

1. Zarządzanie i nadzorowanie realizacji wszystkich etapów projektu pn. ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)”

2. Wypełnianie warunków umowy,

3. Koordynowanie pracy zespołu zarządzającego projektem, w tym przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Projektowego z zakresu ,,Równości szans”,

4. Przygotowanie i gromadzenie dokumentacji projektu oraz gromadzenie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

5. Ustalanie procedur komunikacji i obiegu dokumentów,

6. Nadzór nad przestrzeganiem wytycznych dotyczących realizacji projektów PO KL,

7. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu, nadzór nad rozliczeniem projektu,

8. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanego projektu,

9. Wypełnianie wniosków płatniczych,

10. Wypełnienie PEFS,

11. Prowadzenie korespondencji związanej z projektem,

12. Nadzór nad jakością merytoryczną i techniczną materiałów związanych z projektem,

13. Kontakt z opiekunem projektu w DEFS,

14. Nadzór nad budżetem projektu,

15. Wnioskowanie o dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie.

16. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z działaniami merytorycznymi projektu,

17. Gromadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji itp.,

18. Wybór kadry nauczycielskiej

19. Rekrutacja uczestników,

20. Kontrola zajęć w szkołach,

21. Monitorowanie postępu projektu poprzez sprawdzanie dzienników zajęć,

22. Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.

23. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonane czynności wynikające z:

a) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

Termin realizacji usługi 02.09.2013r. - 30.06.2015r.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych oraz wariantowych.

III. Wymagane dokumenty:

 

· Wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2013/ z dnia 19.08.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY………………………………………

(miejscowość i data)…………………….............................

(Nazwa Wykonawcy)………………………………………..

(Adres Wykonawcy)

OFERTA

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy umowy zlecenia polegającej na koordynowaniu projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku (ZS)

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:

 1. Oferuję realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego poniżej:

 

Kategoria

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto wraz z pochodnymi (składki ZUS zleceniobiorcy, zleceniodawcy, Fundusz Pracy itp.)

Wartość brutto

Termin wykonania

Koordynowanie projektu

miesiąc

21

 

 

02.09.2013- 30.06.2015

 

 1. Oceny wskazane w pkt 1 są cenami brutto i uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia umowa zlecenie.
 2. Zapoznałam/em się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
 3. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)…………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

NOTATKA Z WYBORU KOORDYNATORA

Ogłoszenie o wyniku naboru

na stanowiska zarzšdzania w Projekcie

 02.09.2013r.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1 ul. Marcinkowskiego 1, 67-124Nowe Miasteczko

Koordynator/ kierownik projektu

 

 

Katarzyna Zielonka

Zam. Ul. Głogowska 34/4

67-115 Bytom Odrzański

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

  

W zwišzku z powyższym ww osoba została koordynatorem projektu.

 

Notatka służbowa

z wyboru asystenta koordynatora/kierownika  projektu

z dnia 02.09.2013r.

 

W zwišzku z tym, iż asystent koordynatora  projektu  we wniosku ujęty jest jako wolontariusz zaproponowano tę funkcję niżej wymienionej osobie.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1,

67-124Nowe Miasteczko  

 

Asystent kierownika/koordyna

-tora projektu - wolontariat

 

 

Jadwiga Podgórska

ul. 22 lipca 31c/1

67-124Nowe Miasteczko

 

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy

 

 

Notatka służbowa

z wyboru księgowej projektu

z dnia 02.09.2013r.

 

W zwišzku z tym, iż księgowa projektu  we wniosku ujęta jest w kosztach poœrednich zaproponowano tę funkcję niżej wymienionej osobie.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Stanowisko pracy

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1 ul. Marcinkowskiego 1, 67-124Nowe Miasteczko 

Księgowa projektu

 

 

Agnieszka Sawicka/zam. Żuków

67-124 Nowe Miasteczko

Spełnia kryteria formalne,

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Załącznik nr 1- deklaracje i oświadczenia

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ

OŚŒWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………….. (imię i nazwisko) deklaruję udział mojego syna/córki w projekcie pt. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku”, realizowanym przez Zespół Szkół w Nowym Miasteczku w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełna nazwa zajęć:

1………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………...

PESEL…………………………………………………………………………………………...

Wiek……………………………………………………………………………………..............

Adres zamieszkania……………………………………………………………………...............

Powiat…………………………………………………………………………………………....

Telefon opiekuna prawnego………………………

Nazwa szkoły uczestnika………………………………………………………………

Adres szkoły……………………………………………………………………………..............

Klasa…………………………………………………………………………………….............

e-mail opiekuna prawnego……………………………………………………………

Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału 
w niniejszym projekcie tj[i] .

· ……………………………..

· ……………………………..

· ……………………………..

· ……………………………..

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

………………………. ……………………………………………………

miejscowość data czytelny podpis uczestnika projektu i opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do niniejszego projektu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz ww. uczestnika zajęć.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;

2. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3. moje dane osobowe oraz ww. uczestnika zajęć mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji niniejszego projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ww. uczestnika zajęć i ich poprawiania.

………………………. ……………………………………………………

miejscowość data czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika projektu

Pouczenie:

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej opiekuna prawnego.

  Udział w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, 
a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

   [i]  Beneficjent powinien wypisać do deklaracji kryteria rekrutowania uczestników projektu w sposób jasny i przejrzysty, tak aby opiekun prawny uczestnika projektu, wypełniając deklarację udziału w projekcie, mógł jednoznacznie stwierdzić, czy uczestnik jest osobą kwalifikującą się do udziału w projekcie.

Załącznik nr 2- zgody rodziców

OŚWIADCZENIE RODZICA

W związku z przystąpieniem mojego dziecka ………………………………………………kl…………….. do zajęć realizowanych w ramach projektu, pn. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku realizowanego w Zespole Szkół w Nowym Miasteczku, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na późniejszy powrót syna / córki* do domu wg podanego planu zajęć.

------------------------------------------------------

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wizerunku

Nowe Miasteczko 18.10.2013r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko opiekuna prawnego/rodzica) ……………………………………………………………….…………,zamieszkały w………………………………….. ……….…………………………………………………………….,

legitymujący się dowodem osobistym nr………………………………………….., PESEL…………………………………..

wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku …………………………….………………………………kl. ……………

imię i nazwisko ucznia

uczestnik/czka…………………………………………………………………

nazwa zajęcia z projektu

poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych w ramach działań promocyjnych iarchiwizacyjnych do projektu "„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji wregionach”,

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, na łamach prasy, w broszurach, ulotkach, na plakatach, bilbordach, na stronie internetowej, w filmie, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednoczeœnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji w/wprojektu.

  …………….…................................................................

podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 5-regulamin

    REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1  w Nowym Miasteczku”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” realizowanego w terminie od 02 .09. 2013r. do 30.06. 2015 roku.

2. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. Udział w projekcie „"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku” jest bezpłatny.

4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.

5. Realizatorem jest Zespół Szkól nr 1 w Nowym Miasteczku, a adresatami projektu są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku 

§ 2 Cele projektu

1. Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych 133 uczniów klas IV-VI PSP oraz I-III Gimnazjum dzięki wdrożeniu programu rozwojowego w Zespole Szkół w Nowym Miasteczku

  § 3 Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas IV – VI PSP oraz klas I-III Gimnazjum pobierający naukę w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. 

2. W Projekcie planuje się udział ok. 133 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów zdolnych.

3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie wg poniższych kryteriów.

- Kryteria: pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach min. dzieci z terenów wiejskich, zamieszkujące woj. lubuskie, pochodzące z rodzin korzystających z OPS, pochodzą z rodzin dotkniętych bezrobociem.

W przypadku zajęć ICT pierwszeństwo mają dziewczęta

- zamieszkują Gminę Nowe Miasteczko

- uczęszczają do szkoły objętej projektem, zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i dyrektora szkoły na podstawie kopii dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz na podstawie obserwacji i opinii nauczycieli

§ 4 Rekrutacja uczestników projektu

  1. Rekrutacja prowadzona będzie w paŸdzierniku 2013 r.  w oparciu o następujące dokumenty:

Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej

deklarację wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu

2. Rekrutację przeprowadza powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna.

3. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu decyduje spełnienie kryteriów określonych w §, Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora szkoły.

4. Opiekun prawny - ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną, a zatwierdzone przez dyrektora szkoły - podpisuje deklaracje wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych przed rozpoczęciem zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

  § 5 Zakres wsparcia

1.Projekt obejmuje wsparciem 133 osoby poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wyrównujących i rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przeprowadzenia dodatkowych zajęć:

 • Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT- dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP
 • Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT- dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT
 • Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G
 • Zajęcia dodatkowe z informatyki- dla ucz. SP
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego z wykorzystaniem ICT  - dla ucz. SP i G
 • Zajęcia dodatkowe z języków obcych wykorzystaniem ICT  - dla ucz. SP i G
 • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna- dla ucz. SP
 • Warsztaty antydyskryminacyjne - dla ucz. SP i G
 • Szkolny Ośrodek Kariery - dla ucz. G

2. Formy wsparcia, o których mowa w punkcie 1. będą się odbywać wg ustalonego planu zajęć.

3. Każdy z uczestników zajęć ma zapewniony posiłek, materiały biurowe, a uczniowie dojeżdżający odjazd do domu po zajęciach.

  § 6 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Opiekun prawny uczestnika Projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w projekcie;

b) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;

c) informacji o postępach ucznia/uczennicy;

d) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

2. Opiekun prawny uczestnika Projektu jest zobowiązany do:

a) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu - deklaracja wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

b) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie;

c) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym harmonogramem;

d) w wypadku nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach - pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności - wg podanego wzoru – załącznik nr 1 lub formie odręcznej bez formularza.

  § 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika /opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca do projektu, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego uczeń będzie mógł uczestniczyć w co najmniej 20 godzinach zajęć .

4. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, uczestnik/uczestniczka powinien/nna przedłożyć zwolnienie lekarskie lub oświadczenie od rodzica/opiekuna prawnego usprawiedliwiające jego nieobecność. Uczestnik nie może opuścić nie więcej niż 20% zajęć. Natomiast nauczyciel prowadzący zajęcia sporządzą stosowną notatkę wyjaśniającą zaistniałe zdarzenie.

5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały biurowe oraz otrzymane koszty wsparcia przewidziane na jednego uczestnika w projekcie.

6. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Realizator projektu na wniosek Dyrektora Szkoły/Koordynatora projektu – załącznik nr 2.

  § 8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 paŸdziernika 2013 roku i obowiązuje na czas trwania projektu tj. do 30.06. 2015 roku.

2. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku oraz na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org  oraz Urzędu Miejskiegowww.nowemiasteczko.pl

3. W imieniu uczestnika/uczestniczki projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Zespołu Szkól nr 1 w Nowym Miasteczku- Realizatora projektu.

5. Realizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których opiekunowie prawni uczestników Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez stronę internetową projektu.

  Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie

Etapy procedury rekrutacyjnej:

a) Działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez nauczycieli biorących udział w projekcie.

b) Nauczyciele prowadzący po konsultacji z wychowawcami klas, wyłaniają dzieci zakwalifikowane do projektu.

c) Udostępnienie dokumentacji projektowej

d) Złożenie deklaracji nauczycielom prowadzącym zajęcia.

e) Podanie wyników rekrutacji

f) Kwalifikacja uczniów do poszczególnych zajęć.

Załącznik nr 6 - oferta na wyżywienie

  Nowe Miasteczko, dn. 12.10.2013r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2013 

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami mającego na celu wybór:

  usługi przygotowania i podania posiłków dla uczestników zajęć podczas realizacji projektu "„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU” „

1. Zamawiający:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko,

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowej umowy,  szczegółowo wyspecyfikowanej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania

–  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

2 Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 22.10.2013 r. w sekretariacie Zespołu  Szkół nr1, ul. Marcinkowskiego 1, 67-124 Nowe Miasteczko, osobiście lub pocztą  mailową na adres zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1

67-124 Nowe Miasteczko,

z dopiskiem: „"ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU”

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

3.1 Przesłanie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze  złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryteria.

3.2 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza niezwłocznie odpowiednie  dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu,  wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamawiania oraz innymi wymaganiami określonymi  przez Zamawiającego w formularzu ofertowym,

b) będzie zawierała najniższą cenę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: •

Zmian rozpoczęcia i zakończenia (+/-2 miesiące) realizacji zamówienia. Jeżeli  występują przyczyny od niego niezależne, nieznane w chwili publikowania zapytania  ofertowego,

• Niewyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia, przeprowadzenia  dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Oferenci otrzymali taką samą  liczbę punktów.

1. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną  powiadomieni drogą telefoniczną.

   ...............................................podpis osoby upoważnionej  

Załącznik nr 1                                                     Nowe Miasteczko, dn 12.10.2013r. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

do projektu pt. "„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM MIASTECZKU”

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

- przygotowanie i podanie posiłków, dla 131 uczestników zajęć podczas realizacji projektu .

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Obiad uczestnik projektu powinien zjeść do 14.45. Posiłek powinien składać się z: 

- Zupy ok. 250ml

- Drugiego dania I - 150g ziemniaków, od 100-150g mięsa lub ryby ,  50g jarzyny gotowanej lub surówki lub

- Drugiego dania II - 150g typu łazanki , pierogi, kluski , naleśniki, racuchy z jabłkami , ryż z polewą owocową

- Kompotu ok 150ml

- Do każdego zestawu ma być jogurt lub owoc 

Posiłki będą dostarczane do szkoły i w miejsce wskazane przez zamawiającego. Zamawiający dostarczy wykonawcy listy uczestników, którzy będą w poszczególnych dniach korzystali z wyżywienia.

3. Terminy wykonania:

- Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od godz. 14.45 w podanych poniżej terminach:

- od 28.10 do 30.06.2015r./ bez ferii zimowych od 3.02.2014r do 16.02.2014r., wakacji od 30.06.2014r do 31.08.2014r. oraz ferii zimowych w drugim roku trwania projektu od 16.02.2015r do 01.03.2015r./

- w 2013r. - łącznie 1452 posiłki

- w 2014r. - łącznie 3530 posiłków

- w 2015r. - łącznie 2178 posiłków  Zamawiający będzie na bieżąco informował o dodatkowych dniach wolnych od zajęć w projekcie, a tym samym o nie korzystaniu z posiłków przez uczestników w tym czasie.

4. Ponadto informuje się, że płatności za wyżywienie będą uiszczane w momencie otrzymania środków finansowych z IP.

 …............................................ podpis  

Załącznik nr 2

....................................................

.....................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

......................................................

( miejscowość, data)

  FORMULARZ ZWROTNY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OFERTA

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oświadczam, iż: 

1) oferuję realizację zamówienia na podstawie podania ceny jednostkowej za jeden posiłek ..........zł, słownie: (…..........................................)

2)ceny wskazana w pkt. 1 jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie koszty wykonania jednego posiłku

3)zapoznałam/em się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte

4)w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

................................................................

(podpis osoby upoważnionej)

  

Notatka służbowa

z wyboru firmy cateringowej

na przygotowywanie i wydawanie posiłków

z dnia 18.10.2013r.

 

                  Na  zapytanie ofertowe skierowane   do firm cateringowych na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczestników projektu

 zgłosiło się trzech oferentów:

1.     Debert Jakub-„Raphael”

ul. J. Sobieskiego 13

67-112 Siedlisko

2. Kruszakin Zofia- Restauracja „Retro”

  ul. Piłsudskiego 7

  67-100 Nowa Sól

3. Krystyna Stoczko- „Kawiarenka u Pauliny i Piotra”

ul. XXV –lecia PRL 2a

67-115 Bytom Odrzański

 

Tylko jedna firma spełniła kryteria cenowe i została wybrana. Poniżej dane firmy.

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa i adres podmiotu zatrudniajšcego

 

Usługa

 

Imię i nazwisko, adres  wybranego kandydata

 

Uwagi

1.

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Marcinkowskiego 1,

67-124Nowe Miasteczko  

 

Posiłki dla uczestników projektu

 

Debert Jakub-„Raphael”

ul. J. Sobieskiego 13

      67-112 Siedlisko

 

Spełnia kryteria formalne,

- 7zł za posiłek

 

 

Kategoria wpisu: 

Metryczka projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku realizuje projekt pt.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest  od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r.

oraz od 01.09.2014 r do 30.06 2015 r.

 

Do udziału w projekcie zostaną wybrani  uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum - łącznie 131 uczniów.

   Uczestnicy projektu będą uczęszczać na zajęcia dodatkowe w godz. od 14:30 do 16:00. Zajęcia dodatkowe to:

1.      Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

2.      Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

3.      Zajęcia dodatkowe z przyrody z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP

4.      Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

5.      Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT

6.      Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

7.      Zajęcia dodatkowe z informatyki - dla ucz. SP

8.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

9.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

10.  Zajęcia dodatkowe z języków obcych z wykorzystaniem ICT- dla ucz. SP i G

11.  Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - dla ucz. SP

12.  Warsztaty antydyskryminacyjne - dla ucz. SP i G

13.  Szkolny Ośrodek Kariery - dla ucz. G

 

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 21.10.2013r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy skorzystają z wyżywienia, pomocy dydaktycznych zakupionych do projektu, otrzymają materiały biurowe na zajęcia, a uczniom dojeżdżający jest zapewniony odwóz po zajęciach do miejsc zamieszkania z terenu Gminy.

Rekrutacja do poszczególnych grup odbywać się będzie na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z rodzicami oraz na podstawie opinii PPP.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Beneficjenta deklaracji uczestnictwa.

Zajęcia projektowe prowadzone metodami aktywizującymi odbywać się wg ustalonego planu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty dla uczestników zajęć.

 

Osobami odpowiedzialnymi za projekt są:

Koordynator - Katarzyna Zielonka - tel. 601 447 210

Asystent koordynatora - Jadwiga Podgórska - tel. 600 366 014

Kategoria wpisu: 

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DO PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W GMINIE NOWE MIASTECZKO
Numer wniosku:    WND-POKL.09.01.02-08-141/ 12
Tytuł projektu:    "Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III"
Beneficjent:         Gmina Nowe Miasteczko
Priorytet:            IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:       9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
CEL GŁÓWNY
 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w  Zespole Szkół w Nowym Miasteczku. 
 
Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady, rozwijanie zdolności dziecka z matematyki, z przyrody, z informatyki, rozwijanie zdolności wokalnych, teatralnych, plastycznych przez dzieci  uczące się w klasach I-III z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.
 
BENEFICJENCI 
Grupą docelową będą  ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku. Dodatkowo grupą docelową będą uczniowie kl. I i III z Zespołu Szkół nr 1 w nowym Miasteczku - 24 uczniów w roku szkolnym 2013/2014
 
 
REKRUTACJA
Rekrutacja do  projektu odbyła się w dniach od 05.11 do 16.11.2012 r. oraz w r.sz. 12.09.2013r., w której wyłoniono  następujące ilości uczniów do poniższych zajęć: 
- w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - weźmie udział -16 uczniów. 
- w zajęciach logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy- weźmie udział 12 uczniów.
- w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy - weźmie udział - 20 uczniów.
- w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne "Mały matematyk" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania przyrodnicze "Ekoludek" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania informatyczne - weźmie udział - 17 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania wokalne - weźmie udział -14 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania teatralne - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania plastyczne - weźmie udział - 8 uczniów.

  Zajęcia rozpoczną się 21.11.2012 r. i potrwają do końca roku szkolnego 2012/2013.

- zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego dla klas I-ych - 2 gr. po 8 uczniów.
- zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla klas III-ych - 1 gr. 8 uczniów 
 
     Zajęcia rozpoczęły się dnia 01.10.2013r.
     
STRONY INTERNETOWE PROJEKTU
Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na poniższych  na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org oraz Urzędu Miejskiego www.nowemiasteczko.plpo pierwszym półroczu i na zakończenie realizacji projektu.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty.

Koordynator projektu: K. Zielonka

Kategoria wpisu: 

Dokumenty podstawowe

Treść: 
Dokumenty

Przyjaciel Lasu – II edycja konkursu

Przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 do 30.10.2014 r. pracowicie zbierali żołędzie i kasztany, by myśliwi z Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku zimą mogli karmić nimi zwierzaki w lesie. Zebrane przez dzieci żołędzie i kasztany zostały komisyjnie (z udziałem gospodarzy klas i opiekunów grup przedszkolnych) zważone przez członków KŁ "Orzeł" i odebrane ze szkoły. Wszyscy walczyli dzielnie.

Strony