Międzynarodowego Dnia Ziemi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia uczniowie z klasy 2b, 3a i 3b zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny sprzątali naszą planetę. Posprzątany został teren wokół szkoły oraz najbliższa okolica. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom, że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci, lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

I. Olczyk-Pacan

Typ placówki: