Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku do Oddziału Przygotowania Wojskowego:

od 15 do 29 maja 2024r. do godz. 15:00 - I termin

od 1 do 5 sierpnia 2024r. do godz. 15:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku na pozostałe kierunki:

od 15 maja do 21 czerwca 2024r. do godz. 15:00 - I termin

od 1 do 5 sierpnia 2024r. do godz. 15:00 - termin w postępowaniu uzupełniającym

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej:

11 czerwca 2024r. godz. 15:30 (Zbiórka przy budynku przy ul. Plac Strzelecki 2)

28 czerwca 2024r. godz 9:00 (dla osób, które z przyczyn niezależnych od siebie nie mogły wziąć udziału w pierwszym terminie)

6 sierpnia 2024r. godz. 9:00 dla kandydatów w postępowaniu uzupełniającym

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik w próbie sprawności fizycznej:

18 czerwca 2024r. - I termin

9 lipca 2024r. - II termin

8 sierpnia 2024r. - nabór uzupełniający

Uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca do 5 lipca 2024r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

11 lipca 2024r. godz 14:00

12 sierpnia 2024r. godz. 14:00 - w postępowaniu uzupełniającym

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

od 12 do 16 lipca 2024r. do godz 15:00

od 12 do 14 sierpnia 2024r. do godz. 15:00 - w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

17 lipca 2024r. godz. 14:00

19 sierpnia 2024r. godz. 14:00 - w postepowaniu uzupełniającym.