Harmonogram zajęć dodatkowych

Treść: 
W załączniku znajduje się harmonogram zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich zainteresowania w roku szkolnym 2018/2019.