Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia/ WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia /przyroda

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka / informatyka

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: biblioteka / język polski

mgr Mariola Świta
przedmiot: język polski

mgr Magdalena Wysoczańska
przedmiot: język polski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Marta Zientek
przedmiot: język angielski

mgr Lidia Harciarek
przedmiot: język angielski

mgr Klaudia Olejarz
przedmiot: język niemiecki

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

mgr Anita Jatczak
przedmiot: muzyka / plastyka/zajęcia artystyczne

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS /WŻR

mgr Marta Ryśkiewicz
przedmiot: matematyka

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Sebastian Olejarz
przedmiot: matematyka

mgr Beata Ratajczak
przedmiot: infrmatyka / matematyka

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: informatyka / technika

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / przyroda / EDB

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / zajęcia techniczne / informatyka

ks. dr Aleks Zelionca
przedmiot: religia

mgr Aldona Lotka
przedmiot: religia

Aleksandra Dudek
przedmiot: religia

mgr Paulina Stoczko
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Stuła
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Strykowska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Janina Hercuń
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Kowalska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Podgórska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Kopyciel
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Świercz
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Wolna
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Nowakowska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Marian Nowakowski
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Zbigniew Piosik
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Bożena Stachowiak
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Danuta Urbańska
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Izabela Zelisko
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Iwona Olczyk-Pacan
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Irena Iwaniec
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Ilona Murzyn
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Tomasz Kuncik
przedmiot: edukacja wojskowa / samoobrona

mgr Irena Dolata
przedmiot: świetlica

mgr Beata Hodyl
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Justyna Pająk
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Maria Irisik
przedmiot: logopeda

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki

mgr Magdalena Kopaczel
przedmiot: plastyka / świetlica

mgr Anna Ciebla
przedmiot: język polski