Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia/ WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Lidia Harciarek
przedmiot: język angielski / język niemiecki

Aleksandra Dudek
przedmiot: religia

mgr Bożena Stachowiak
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Danuta Urbańska
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Izabela Zelisko
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Irena Iwaniec
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Marzena Jarosz
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Ilona Murzyn
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Liliana Zwarycz
przedmiot: edukacja przedszkolna