Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia/ WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia /przyroda

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka / informatyka

mgr Mariola Świta
przedmiot: język polski

mgr Magdalena Wysoczańska
przedmiot: język polski

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: biblioteka / język polski

mgr Marta Zientek
przedmiot: język angielski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Klaudia Olejarz
przedmiot: język niemiecki

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

mgr Anita Jatczak
przedmiot: muzyka / plastyka/zajęcia artystyczne

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS /WŻR

mgr Marta Ryśkiewicz
przedmiot: matematyka

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Sebastian Olejarz
przedmiot: matematyka

mgr Beata Ratajczak
przedmiot: infrmatyka / matematyka

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: informatyka / technika

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / przyroda / EDB

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / zajęcia techniczne / informatyka

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

ks. dr Aleks Zelionca
przedmiot: religia

mgr Aldona Lotka
przedmiot: religia

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Nowakowska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Marian Nowakowski
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Zbigniew Piosik
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Maria Irisik
przedmiot: logopeda

mgr Irena Dolata
przedmiot: świetlica

mgr Beata Hodyl
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Anna Ciebla
przedmiot: język polski

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki

mgr Magdalena Kopaczel
przedmiot: plastyka / świetlica