Zajęcia Pozalekcyjne

Realizacja zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć, 1 h

Termin realizacji, miejsce

 

Betiuk Krystyna

Zajęcia artystyczne

 

Piątek

13.30-15.05

 

Zajęcia artystyczne

 

Dak-Pieprzyk Renata

Konsultacje dla IIIa gim, II LO, SP

Środa

14.20-15.05

 

Przygotowanie do matury III LO

Czwartek

14.20-15.40

 

Dolata Irena

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Czwartek

13.30-14.30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Wtorek

14.30-15.30

 

Garbacz Beata

Koło ekologiczne

„Przyjaciele przyrody”

 

Czwartek

13.30-15.05

(co 2 tyg)

 

Konsultacje dla SP i Gim

Poniedziałek

13.30-14.15

 

Hercuń Janina

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Czwartek

15.10-15.55

 

2. Kółko teatralne

 

Środa

14.20-15.15

 

 

Zajęcia dla 13 DH oraz Gromady

Zuchowej

 

Czwartek

16.00

 

Hoffmann Ewa

Przygotowanie uczniów III LO do matury

 

Poniedziałek

14.20-15.05

 

Konsultacje dla uczniów Gim i SP

 

Wtorek

14.20-15.05

 

Jatczak Anita

Rozwijanie uzdolnień muzycznych w kl. IV-VI, I-III Gim

 

Wtorek

13.30-15.00

 

Rozwijanie uzdolnień muzycznych w kl. IV-VI, I-III Gim

 

 

Kiesiak Mirosław

Piłka nożna

 

Piłka nożna

Poniedziałek

15.00-15.45

 

Środa

15.00-15.45

 

 

Kopyciel Beata

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2. Kółko redakcyjne „Groszek”

 

Wtorek

12.40-13.25

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czwartek

12.40-13.25

 

Krawczyk Renata

Przygotowanie uczniów kl. III Gim do egzaminu

 

Środa

13.30-15.05

 

Konsultacje dla uczniów Gim

wg potrzeb

 

Lotka Aldona

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Środa

13.30-14.30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Poniedziałek

12.40-13.25

 

Nowak Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl. III d Gim

Poniedziałek

13.30-14.15

 

 

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla Gim

2. Konsultacje dla Technikum

 

Czwartek

13.30-14.15

 

Nowakowska Aleksandra

Sekcja lekkoatletyczna

 

Czwartek

13.30-15.00

 

Sekcja lekkoatletyczna

 

 

Nowakowski Marian

 

Kulturystyka

Piątek

13.30-15.00

 

Nowicka Agnieszka

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. II c (Borów Wielki)

Wtorek

14.20-15.05

 

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe dla kl. VI SP

 

Środa

14.20-15.05

 

Olejarz Klaudia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. IV-VI SP

 

Środa

13.30-14.15

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III Gim

Środa

14.20-15.05

 

Opryczak Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i WOS, kl. Ia, Ib

Wtorek

14.20-16.00

 
 

Olszewska Małgorzata

 

Przygotowanie uczniów kl. III do egzaminu (Borów Wielki)

 

Środa

7.15-8.00

 

 

Zajęcia wyrównujące wiedzę dla kl. I-III Gim

Wtorek

7.15-8.00

 

Olszewska Grażyna

Konsultacje z historii dla kl. V SP

Czwartek

13.30-14.15

 

Konsultacje z historii dla kl. IV

Konsultacje z historii dla uczniów kl. ponadgimnazjalnej

Czwartek

12.30-13.25

 

Piosik Zbigniew

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe (lekkoatletyka)

 

Poniedziałek

14.45-16.15

 

Podgórska Jadwiga

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2. Kółko matematyczne

 

Czwartek

12.40-13.25

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Piątek

12.40-13.40

 

Pukaluk Waldemar

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III Gim

 

Wtorek

13.30-14.15

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III Gim

 

Środa

14.20-15.05

 

Pająk Justyna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Poniedziałek

14.20-15.20

Wtorek

13.30-14.30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Środa

14.20-15.20

 

Wachowska Aleksandra

Przygotowanie kl. III Gim. do egzaminu gimnazjalnego

 

Środa

14.20-15.20

 

1.Konsultacje wg potrzeb

2. Wolontariat wg potrzeb

 

1x w miesiącu

 

Stolarz Angelika

Zajęcia logopedyczne- przedszkole

 

 

Środa

9.30-10.30

 

Zajęcia logopedyczne-przedszkole

Piątek

10.40-11.40

 

Stuła Mariola

Kółko teatralne

 

 

Wtorek

12.40-13.25

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Czwartek

12.40-13.25

 

Strykowska Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Środa

12.40-13.25

 

Kółko ortograficzne dla kl. I-III Sp

 

Poniedziałek

12.40-13.25

 

Ślefarska Jadwiga

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

 

Wtorek

13.30-14.15

 

Śliwińska Agnieszka

Przygotowanie do egzaminu maturalnego kl. III LO

Poniedziałek

13.30-14.15

sala 12R

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl. III aG

 

 

Piątek

13.30-14.15

sala 31

 

Śliwińska Aneta

Zajęcia sportowe

 

Wtorek

16.00-17.30

 

Zajęcia sportowe

 

Świercz Bożena

PCK warsztaty Pierwszej Pomocy

Środa

10.50-11.35

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. Ic

 

Środa

13.30-14.15

 

Szymańska Dorota

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla kl. IV-VI SP

Środa

13.30-14.15

 

Koło zainteresowań „Warsztaty poetyckie- poezja wokół nas”

 

Piątek

13.30-14.15

 

Świta Mariola

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Wtorek

(co 2 tyg.)

13.30-15.00

VI c

Czwartek

(co 2 tyg.)

13.30-15.00

Ia, IIa

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl. III b, III c

 

Wtorek

(IIIc)

14.20-15.05

Czwartek

(III b)

14.20-15.05

 

Tracewska Agnieszka

Przygotowanie do sprawdzianu z matematyki kl. VI c

Wtorek

(co 2 tyg.)

13.30-15.00

 

sala 33

 

 

Poniedziałek

13.30-14.30

sala 33

Piątek

13.30-14.15

sala 33

 

Przygotowane do egzaminu gimnazjalnego kl. IIIc

IIIb

 

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VI SP, III gim

Poniedziałek

14.30-15.15

 

Ugolik Justyna

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego dla kl. I-II Gim

Poniedziałek

14.30-15.15 wg potrzeb

 

2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. III Gim

 

 

Zajęcia przygotowujące do matury kl. III LO

 

 

Środa

14.15-15.30

 

Konsultacje dla kl. II LO

 

 

 

Wtorek

14.15-15.00

 

Wolna Monika

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2. Kółko ekologiczne

Poniedziałek

8.55-9.40

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wtorek

11.40-12.40

 

Wolny Bartłomiej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla kl. I-III Gim

Poniedziałek

14.15-15.05

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla kl. I-III (Borów Wielki)

Czwartek

14.15-15.05

 

Zapał Anna

Przygotowanie do sprawdzianu z matematyki kl. VI a

VI b

Wtorek

13.30-14.15

(VIa)

Czwartek

13.30-14.15

(VIb)

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. IV,V

 

Środa

13.30-14.15

 

Zientek Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. IV a

Poniedziałek

14.15-15.00

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. III Gim

Poniedziałek

15.00-16.00

 

Zawiślak Jacek

Konsultacje historyczno-społeczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Poniedziałek

13.30-14.15

 

Konsultacje historyczno-społeczne dla uczniów SP i Gim

 

Czwartek

12.40-13.25