Egzamin Gimnazjalny 2019 - ostatni egzamin gimnazjalistów

Egzamin gimnazjalny odbywa się po raz ostatni. W związku z reformą edukacji, gimnazja są likwidowane. Obecny rocznik jest już ostatni. Przystąpiło doegzaminu 48 uczniów z trzech klas trzecich. W 2019 roku do szkół średnich zdawać będą absolwenci ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów.

Mimo trwającego w naszej szkole strajku nauczycieli ostatni egzamin gimnazjalny przebiegł bez zakłóceń i zgodnie z procedurami. Nerwów było z pewnością więcej niż zawsze, podobnego egzaminu nie będzie już nigdy. Gimnazja przechodzą do historii razem z egzaminem, który uczniowie pisali po raz ostatni w szczególnych okolicznościach.

Wyniki trzech części egzaminów gimnazjalnych poznamy 14 czerwca.

Zdjęcia: B. Lisowska, K. Gutkowski

Typ placówki: