Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych " ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Kadeci Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku właśnie dziś 1 marca 2021 r. oddali hołd tym, których postawy życiowe są bliskie sercu. Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości, których uczymy, wartości, tak ważne , a jednocześnie tak trudne do utrzymania w dzisiejszym świecie. Nasi uczniowie złożyli dziś również bardzo ważne Ślubowanie. Wierzymy, że sprostają tej niełatwejj, ale szlachetnej drodze, którą wybrali. Dzisiejsza uroczystość to dowód na to, że nawet w tak trudnym czasie, dzieją się u nas rzeczy piękne i ważne. Pomimo trudności wynikających z panującej pandemii kadeci zostali świetnie przygotowani przez ppor. Tomasza Kuncika, nauczyciela, który wiedzą wojskową dzieli się z pasją i sercem. Dziękujemy za obecność naszym gościom : Pani Burmistrz Danucie Wojtasik, Dyrekcji szkoły Panu Jackowi Zawiślakowi, Pani Agnieszce Tracewskiej, wychowawcom, nauczycielom, reprezentacji rodziców i pani Ani Wawrzyńczyk za uświetnienie uroczystości piękną muzyką i śpiewem.

Typ placówki: