Szkoła Podstawowa

<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/sjaIoI2_W5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Światowy Dzień Żółwia

23 maja, już piąty raz w naszej szkole, obchodzimy Światowy Dzień Żółwia. Jest to dzień, który ma nam przypominać o tym, jak istotna jest ochrona gatunków żółwi. Zwierzę to symbolizuję podporę nieba, wytrwałość, płodność oraz długowieczność i jest coraz częściej domowym pupilem.
Od sześciu lat mamy w gabinecie biologii żółwia żółtolicego, zwanego „Frankiem”, który stał się prawdziwą, żywą, maskotką szkoły. Należy on do gatunku żółwi wodno-lądowych i ma już 13 lat. Na co dzień mieszka w akwarium, ale często chodzi po klasie między ławkami uczniów. Na początku był sensacją, teraz każdy wchodzi do gabinetu powoli, bo „Franek jest na spacerku”. W czasie przechadzki przygląda się uczniom skupionym na nauce i zadaje kłam powiedzeniu- powolny jak żółw. Na drzwiach klasy widniej tabliczka - „UWAGA – Żółw jest przy drzwiach w 2,5 sekundy. A Ty?”- kupiona na wycieczce przez uczniów SP.
Wszystkie święta, wakacje, ferie – czyli wolne - spędza poza szkołą. Uczniowie bardzo chętnie zabierają go na ten czas do siebie do domu, mają wówczas czas na dokonanie dogłębnej obserwacji. Są zachwyceni tym zmiennocieplnym zwierzęciem i żywą lekcją przyrody u siebie w domu. W tym roku jest inaczej. Trafił do uczniowskich domów już na początku marca, gdy szkoły zostały zamknięte z powodu epidemii.  
Z pamiętnika ,,korono ferii” Franka.
„Odkąd Franek trafił do mnie, cały czas mnie zaskakiwał swoją ciekawością i chęcią odkrywania nowych rzeczy. Wchodził pod szafę, siedział na moich ciepłych bamboszach , wygrzewał się w promieniach słońca, a czasem nawet próbował wyjść na dwór, gdy były uchylone drzwi. Dziwiło mnie czasem jego zachowanie, bo myślałam, że żółwie to bardzo leniwe i powolne istoty, ale się myliłam. Franek uświadomił mi, że jest się małym, ale i wielkim, niezależnie od wzrostu czy też wyglądu. Ciekawość Franka i jego chęć odkrywania świata przyniosły mi chęć opiekowania się nim. Zachęcam wszystkich do opiekowania się Frankiem, bo to niesamowite doświadczenie i przeżycie "- Maja A. – kl. 6C
„Franek bardzo lubił wchodzić pod różne szafki, często też siedział na tarasie i wygrzewał się na słońcu. Moja siostra podczas pobytu Franka cały czas za nim chodziła i nie dawała mu spokoju. Zawszę myślałam, że żółwie są powolne , ale Franek biegał po całym domu. Lubił też siedzieć za firanką. Potrafił siedzieć tam godzinami, wygrzewając się i podziwiając widoki. Opieka nad Frankiem to była czysta przyjemność." – Zuza Ch. – kl. 6C
„Franek śmiesznie wyglądał, gdy np. leżał w słońcu i się wygrzewał albo, gdy rozglądał się po domu lub po dworze. Zaskoczyło mnie to, że Franek był bardzo spokojny, ale również bardzo szybki. Gdy wygrzewa się w słońcu podającym przez okno, przyjmuje charakterystyczną pozycję, rozkładając szeroko odnóża przednie, a tylne do tyłu z odwróconymi podeszwami do góry." – Dominika Sz. – kl. 6C

„W pierwszym dniu pobytu Franka w moim domu bardzo mnie zadziwił, jak on szybko chodził. Chwila nieuwagi i Franiu wyszedł pod furtką i poszedł sobie pooglądać teren poza domem. Jest bardzo ciekawy życia. Lubi wygrzewać się pod grzejnikiem i nie boi się niczego. Chodził tam gdzie mu się chciało i nawet pies na jego drodze mu nie przeszkadzał, dał rade go przegonić." – Oskar R. - kl.5B

„Franek miewa się bardzo dobrze, ale jedna z jego karm się skończyła, więc kupiłam mu nową (wsuwa, aż mu się jego małe uszy trzęsą). Moja mama bardzo polubiła Franka i zaproponowała, byśmy go jeszcze kiedyś wzięły do siebie. więc możliwe że jeszcze u nas zawita."- Ola J.- kl.6D
„Moja mam chciała Frankowi przymocować ściereczkę do wycierania kurzu do pancerza, bo potrafi wcisnąć się w różne zakamarki mieszkania (pod kanapę, meble) Trudno jest stamtąd wydostać kurz a Franek robi to z łatwością. Opanował trudną sztukę kamuflażu i wśród roślin – podbiał- jest trudny do zauważenia. Myślałam, że będzie się bał mojego psa, a to pies bał się Franka. Bardzo go polubiłam."- Julia

,,Franek jest mało kłopotliwym współlokatorem, może trochę ciekawskim, ale mało gadatliwym, dobrze wychodzi mu słuchanie.”

Zdjęcia nadesłane przez opiekunów Franka.

Typ placówki: 

Podziękowanie.

Jak co roku wiosną Pani Wanda Stefanów, właścicielka kwiaciarni z wielką tradycją, zadbała o wystrój otoczenia naszych szkół. Piękne kwiaty, wielu odmian trafiły na rabaty i do donic. Zrobiło się kolorowo, i wiosennie. Pani Wanda to prawdziwy Przyjaciel naszych szkół!

W poniedziałek 25 maja, gdy po długiej przerwie, w budynkach znowu pojawią się uczniowie, kwiaty od Pani Wandy, dadzą im nadzieję i radość ! Bardzo, bardzo dziękujemy - dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Egzaminy - informacja dla zdających.

Informacja dla zdających dotycząca zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w dniu egzaminu

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

 

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. (dotyczy egzaminu maturalnego)

 

 1. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (dotyczy egzaminu maturalnego)

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę

 

 1. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

 1. W przypadku egzaminu maturalnego z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zdający musi przed każdym skorzystaniem ze słownika zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji znajdować się będzie przy każdym egzemplarzu słownika.

 

 1. Zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu Uczniowie przystępujący do egzaminu zostaną na kilka dni przed jego datą poinformowani o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu

 

 1. Wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie

 

 1. W przypadku egzaminu maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

 

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

 

 

Tort z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Dziś 100. rocznica urodzin Jana Pawła II. A jeśli są urodziny , to musi być tort. Uczniowie klas 3,4 i 5 przygotowali różne wersje tego smakołyku , jedne można posmakować, inne tylko podziwiać, ale wszystkie cudowne.

Typ placówki: 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu.

Zespół Szkół nr 1 oferuje na sprzedaż samochód marki Polonez Truck DC 1,6 GLI z katalizatorem. Rok produkcji 1996, barwa wiśniowa. Samochód posiada instalację LPG. Ubezpieczenie ważne do grudnia 2020r.(opłacony do 18 czerwca - 1 rata)
Oferty kupna składać można do 25 maja b.r. w sekretariacie szkoły: mailowo na adres: zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl lub telefonicznie pod numerem 683888122.
Istnieje możliwośc obejrzenia samochodu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.​​

 

 

Tegoroczna akcja GÓRA GROSZA zakończona!

Kolejny raz włączyliśmy się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.     

W tym roku dzięki Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 10663 monet o nominale 1gr, 4170 monet  o nominale 2 gr oraz 2600 pięciogroszówek co razem daje 320,03 zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy za każdy grosik:)

Agnieszka Śliwińska

Typ placówki: 

Poidełka dla ptaków i pszczół.

Idzie susza, nie ma co się oszukiwać. Gatunki zapylające – pszczoły są niezbędnym elementem ekosystemu i nie możemy pozwolić, by ich nam zabrakło. Coraz więcej osób podaje dalej informacje, że takie baseniki / poidełka dla ptaków i pszczół są konieczne. Małe pojemniki, różnego rodzaju podstawki z wodą możemy wystawiać dla pszczół i ptaków od wiosny do jesieni właściwie wszędzie -w domach, w ogrodach, na balkonach i w oknach, na wsi i w mieście. Nasi uczniowie z kl. 5a, 5 b, 6a SP wykonali, często wspólnie ze swoimi rodzicami takie poidełka.

Poniżej znajduje się galeria ich prac.

Jeśli ktoś jeszcze chce się przyłączyć do naszej akcji, tu jest informacja jak  prawidłowo wykonać poidełko dla pszczół - https://przypadkowerzeczy.blogspot.com/2020/04/poideko-dla-pszczo-jak-je-prawidowo.html?fbclid=IwAR1v0wc__Da6moSK1XJHCofiitlh1JqSjKoPJXhYJY30LVN2 

poidełka dla ptaków.

https://www.youtube.com/watch?v=6qjx1HkV688&fbclid=IwAR1nuDDNUOZBNdLiCY7ylBE2iCHwLx6auborOX1uDGoc-F9X018YT7pTufAq1pBNwmz-Yw

Wystawiając wodę dla ptaków, pamiętajmy o kilku rzeczach:

- Przede wszystkim poidło powinno być umieszczone tak, aby nie miały do niego dostępu drapieżniki (np. koty).

- Jeśli mamy ogródek – to pojemnik z wodą warto umieścić np. na podwyższeniu.

- Jeśli wieszamy poidło z butelki plastikowej – pamiętajmy, żeby wisiało w ocienionym miejscu, tak, aby plastik, z którego jest wykonane nie nagrzewał się i nie wydzielał szkodliwych substancji (np. bisfenolu), a woda nie miała zbyt wysokiej temperatury.

- Najważniejszą sprawą jest utrzymanie właściwej higieny ptasiego poidła.

- Pamiętajmy, że będzie korzystać z niego wiele ptaków, które będą nie tylko pić wodę, ale także kąpać się w niej, co jest niezbędnym elementem pielęgnacji piór.. Woda musi być więc wymieniana minimum  raz dziennie, a poidło myte (nie używamy silnych detergentów!).

Typ placówki: 

Akcja prozdrowotna.

         W dniach 20.01 – 06.03 uczennica Stanisława Krężel z klasy 1a LO z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku przeprowadzała cykliczne zajęcia/ warsztaty z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. Dotyczyły one profilaktyki otyłości i nadwagi. Poruszony został także temat ich konsekwencji, takich jak choroby układu krwionośnego lub stawów. Jednak na teorii się nie skończyło.

     Aby walczyć z tą globalną chorobą - otyłością, należy przede wszystkim zwiększać świadomość nie tylko dzieci i młodzieży, ale też ich rodziców, ponieważ to oni od najmłodszych lat swoich dzieci wpływają na ich nawyki żywieniowe, zarówno dając przykład, jak i przygotowując posiłki. Niestety wielu uczniów do szkoły przynosi słodycze, drożdżówki, słodzone napoje, wysokoprzetworzone produkty lub nic.
        Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku także ma swój udział w zapobieganiu i walce z nadwagą i otyłością. Cyklicznie i na szeroką skalę organizowane są wydarzenia, które nie tylko zwiększają świadomość tego problemu, ale też bezpośrednio zachęcają uczniów do aktywności fizycznej, która jest kluczowa w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

 

Organizator i wykonawca akcji prozdrowotnej:
ucz. Stanisława Krężel

Zmiany terminów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w piątek 8 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło nowe (proponowane) terminy przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego

Jednocześnie informujemy, że jest to projekt harmonogramu rekrutacji, który poddawany jest obecnie konsultacjom. O ostatecznych terminach rekrutacji poinformujemy Państwa niezwłocznie po ich ukazaniu się.

Żródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstaw...

 

 

 

Nabór do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku prowadzić będzie rekrutację do następujących klas szkoły ponadpodstawowej:

 • Liceum Ogólnokształcące: klasa o profilu mundurowym i klasa o profilu ogólnym
 • Branżowa Szkoła I stopnia: klasa wielozawodowa​

Wniosek do wydrukowania oraz formularz umożliwiający złożenie wniosku online znajdą Państwo z zakładce Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021.
 

 

 

 

 

 

Wystawa prac kl. 3c pt. „ Wiosna"

Jak widać, nasi nauczyciele i uczniowie wciąż aktywnie pracują. Radzą sobie w tej niełatwej sytuacji. A efekty wspólnych działań możemy podziwiać wirtualnie . Zapraszamy na wystawę pt. „ Wiosna " , która powstała na zajęciach p. Moniki Wolnej z klasą 3 c .

Typ placówki: 

Dzień Flagi.

   Dziś  - 02.04.2020 r. po raz 14. obchodzimy Dzień Flagi. Święto ustanowione w 2004 roku ma przypominać Polakom jak ważna dla kraju jest biało-czerwona. Nasi uczniowie nie zapomnieli o ważnych wydarzeniach dla naszego narodu. W ich domach pojawiły się flagi polskie, a biel i czerwień przypomniały o tym, co ważne dla każdego Polaka. Dziękujemy wszystkim za nadesłanie zdjęć, a jednej z uczennic za pięknie odśpiewany hymn Polski. 
    1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.
Dzień 1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950 r. 
   2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. 
   3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Od kwietnia 1990 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

 

Mg. Wysoczańska

 

 

Typ placówki: 

Maseczki ochronne obowiązkowe od 16.04.2020.

Obostrzenie, które dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa weszło w życie w czwartek, 16 kwietnia 2020. Obowiązuje ono do odwołania. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik lub chustkę. Pamiętajmy, że taka maseczka ma chronić innych przed nami, szczególnie kiedy kasłamy lub kichamy. Za jej brak grozi wysoki mandat.

Jak widać jesteśmy przygotowani do noszenia maseczek.

Choć jesteśmy w maseczkach, nie zapomnijmy o uśmiechu. Oczy to zwierciadło duszy, więc uśmiechajmy się do siebie życzliwie.
Stosujemy się do nakazu. Na godzinach wychowawczych, pod okiem nauczycieli, rodziców lub rodzeństwa powstawały projekty, a później oryginalne maseczki jednorazowego lub wielokrotnego użytku. J

Wiosna w obiektywie uczniów.

Wiosna w obiektywie uczniów.

Wiosna w obiektywie uczniów.

Wiosna w obiektywie uczniów.

Strony