Dokumenty podstawowe

Statut Branżowej Szkoły I stopnia

Treść: 
Statut Branżowej Szkoły I stopnia.

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Treść: 
Statut Zespołu Szkół nr 1 W Nowym Miasteczku.

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Treść: 
Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Treść: 
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Szkolny Program Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Treść: 
Szkolny Program   Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Karta zgłoszenia do przedszkola

Treść: 
Wniosek zgłoszenia do przedszkola

Dokumenty podstawowe

Treść: 
Dokumenty