Hymn Szkolny

HYMN SZKOLNY

Cześć polskiej ziemi, cześć,
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce, cześć !

Kto się jej synem zwie,
W kim Polska dusza wre,
Niech stanie w gronie tym
Pieśń chwały wznieść.

Nie zawsze obcy lód,
Bój z naszą hańbą wiódł,
Wśród naszych ścian.

I Polak w Moskwie był,
I on był groźnym z sił,
I przed nim czołem bił
Dzisiejszy pan.

Nie chełp się wrogu nasz,
Że nas w swym ręku masz
Jak jeńców swych.

Do bram Zamościa bież
Gostyńskich spytaj wież,
Niech rzekną, jeśli chcesz:
Kto siedział w nich.

Dwugłowy Carów znak,
I nasz wolności ptak,
Źle z sobą współ -

Naszego noc ta ćmi.
Wasz zaś przed światłem drży,
Kto spoił związek zły,
Sam wpadnie w dół.

 

 

Autor tekstu: Feliks Frankowski

Kompozytor: Henry Carey / Stefan Surzyński

Rok powstania: 1743 (muzyka), 1830 (tekst)