Warsztat online

  W dniach 20.04 - 29.04.21 r. odbyły się w naszej szkole ( po raz pierwszy w formie zdalnej ) zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI i VII SP oraz młodzieży licealnej z klas I i II. Warsztaty zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego, a przeprowadzone przez trenera i pedagoga z Centrum Edukacji i Profilaktyki ,,Dialog" z Krakowa.                                          
Tematyka zajęć dotyczyła szeroko rozumianej agresji oraz profilaktyki uzależnień i była dostosowana do poszczególnych poziomów nauczania. Klasy: VI a, VI b i VI c uczestniczyły w spotkaniach pt. ,, Dialog przeciw alkoholowi ,, Nie piję ”. Klasy VII a i VII d zastanawiały się nad zagadnieniem „ Czy dokuczanie jest przemocą ? ”, a uczniowie z kl. VII b i VII c szukali odpowiedzi na pytanie ,, Hejt – dokąd nas zaprowadzi? ”. Z kolei młodzież licealna wzięła udział w „ Dialogu przeciw narkotykom ,, Nie biorę”.                                                                                            
     Podczas zajęć prowadzący nawiązał świetny kontakt z uczniami, którzy wykazali się dużą aktywnością i zainteresowaniem tematyką warsztatów. Kierowali również dużo pytań do trenera, który cierpliwe odpowiadał na nurtujące uczniów kwestie. Nie ulega wątpliwości, iż tego typu zajęcia (oparte na rozmowie, wymianie doświadczeń) są niezwykle potrzebne i skłaniają młodych ludzi do refleksji.                                                                                                                                           
  Warsztaty profilaktyczne zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Miasteczku.

Pedagog szkolny