Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia/ WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: język polski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Tomasz Kuncik
przedmiot: edukacja wojskowa / historia / samoobrona

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS / WŻR

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Anita Dolata
przedmiot: muzyka / plastyka / zajęcia artystyczne

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / EDB

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / zajęcia techniczne / informatyka

ks. dr Aleks Zelionca
przedmiot: religia

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Marta Zientek
przedmiot: język angielski / podstawy przedsiębiorczości

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki