Klasa o profilu ogólnym.

Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie

 

Klasa o profilu ogólnym

  • Nauka w klasie o profilu ogólnym daje wiedzę skoncentrowaną na wszystkich dziedzinach nauki.
  • Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
  • Pozwala podjąć decycję o specjalizacji na poziomie akademickim dopiero w klasie czwartej.

 

 

 

 

 

.