Aktualności

Dziś w przedszkolu, w grupie Żabki obchodziliśmy Święto Mamy i Taty. Rodzice tłumnie przybyli, aby zobaczyć swoje pociechy w przygotowanym dla nich występie. Były inscenizacje, wiersze, piosenki i tańce. Dzieci wręczyły rodzicom przygotowane...

Wycieczka do stolicy - Warszawy

Zdjęcia: A. Opryszak

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się dzisiaj o godzinie 9 rano testem z języka polskiego. Składał się z dwóch części – pytań dotyczących podanego tekstu oraz wypracowania. Młodzi mieli na to dwie godziny i mogli w sumie uzyskać 45 punktów.

...

Przez cały rok szkolny przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych KRAINA EKSPERYMENTÓW. Były to cykliczne, comiesięczne spotkania  w obu przedszkolach. Tematyka spotkań była różnorodna: np. „Co jedzą drożdże?”, „ Łańcuchy polimerowe...

 Dnia 21 kwietnia  w przedszkolu,  obchodziliśmy Dzień Ziemi.Przez cały tydzień rozmawialiśmy o sposobach ochrony środowiska, zagrożeniach dla naszej planety jakie niesie cywilizacja. Dziś podsumowaliśmy nasze wiadomości, wykonaliśmy prace...

Tradycją stało się obchodzenie urodzin w grupie Żabki. Dzieci pod okiem p.  Liliany Zwarycz już od trzech lat świętują swój ważny w roku dzień. Wspólnie z mamusiami  przygotowują w domu słodkie wypieki, prezenciki dla dzieci, zdrowe przekąski...

Strony

ZARZĄDZENIE NR 8 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie : szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ( Dz.U. z 20 marca 2020 r.poz 493 )

 

Zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Wprowadza się czasową organizację zadań Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwaną dalej nauczaniem zdalnym wg. następujących zasad:

 

 1. Nauczanie zdalne prowadzone będzie dla uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku

 2. Zajęcia nauczania zdalnego odbywać się będą z wykorzystaniem:

  1. materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

  2. materiałów dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii

  4. materiałów wskazanych przez nauczyciela przedmiotu

 3. Zajęcia nauczania zdalnego odbywać się będą z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej w tym między innymi: dziennika elektronicznego, poczty mailowej,

Messenger, Skypa, Facebooka, rozmowy telefoniczne i wiadomości sms oraz

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

 1. Nauczyciele weryfikują dotychczas stosowany program nauczania i dostosowują go do wybranej metody nauczania zdalnego oraz:

  1. docierają do każdego ucznia i rodziców z informacją o przyjętym sposobie

przekazywania wiedzy przez dziennik elektroniczny, sposobie monitorowania

postępów ucznia oraz sposobie oceniania, przekazują swojego maila do kontaktu

  1. w przypadku zadań ( prac ), które będą oceniali każdorazowo informują o tym ucznia i określają lub przypominają kryteria oceny, a następnie odbierają wykonane zadania ( prace) na poczcie mailowej, dokonują oceny pracy ucznia, uzasadniając ją w informacji zwrotnej; nauczyciel może wskazać uczniów, którzy wysyłają pracę do sprawdzenia na ocenę na maila

  2. oceniają zadania ( prace) ucznia wpisując ocenę do dziennika elektronicznego,

  3. w przypadku oceny za odpowiedź ekranową, dokonują oceny bezpośrednio, a następnie wpisują ocenę do dziennika elektronicznego

  4. ustalają z uczniami sposoby i terminy poprawy ocen

  5. planują, przygotowują i przeprowadzają zajęcia uwzględniając możliwości uczniów w zakresie: czasu odczytu, czasu oglądu, zapisu zadania( ćwiczenia ) – jego zrozumienia i sformułowania wypowiedzi itd. przy czym ogólny czas percepcji dla ucznia nie powinien przekraczać 30 minut, a treści powinny być tak dobrane, aby nie obciążać zbytnio uczniów

  6. informują uczniów o obowiązku potwierdzania przez nich zapoznania się z nowym tematem poprzez odbiór informacji (kliknięcie potrzeby potwierdzenia odbioru wiadomości lub inna forma w zależności od wybranej formy komunikacji), o nie wysyłaniu informacji zwrotnej do nauczyciela na maila w przypadku zrozumienia tematu, a w przypadku wątpliwości czy niezrozumienia tematu o wysłaniu przez meila zapytania do nauczyciela.

  7. rozpoczynają punktualnie lekcje wg. planu obowiązującego wcześniej – o godzinie rozpoczęcia planowych zajęć przesyłają uczniom temat lekcji z informacjami; w przypadku, gdy nauczyciel, z różnych przyczyn nie może wysłać tematu lekcji, temat powinien zostać zrealizowany na następnej planowej godzinie

  8. nie wysyłają żadnych poleceń uczniom po godzinie 14.15 oraz w soboty, niedzielę i święta

  9. uwzględniają zróżnicowane możliwości techniczne w domach uczniów dotyczące ilości i jakości sprzętu komputerowego i dostępności Internetu oraz drukarki

  10. uwzględniają przy organizacji zajęć możliwości psychofizyczne uczniów

  11. nie zadają zadań domowych uczniom klas ósmych, przygotowujących się do egzaminu z wyłączeniem przedmiotów: język polski, matematyka, języki obce

  12. pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy przypominają o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież

  13. nauczyciele wychowania fizycznego przygotowując planowe zajęcia mają na uwadze głównie ćwiczenia relaksujące i dla pracujących przed komputerem, które nie powinny przekraczać 15 minut ( długość lekcji );

  14. dokumentują prowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym zapisując temat

  15. zalecają uczniom prowadzenie zeszytów, w których powinni zapisywać między innymi temat lekcji i datę; nie dotyczy wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

  16. zalecają uczniom gromadzenie wszelkich prac wykonanych w ramach zdalnego nauczania

  17. prowadzący zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne, pozostają w kontakcie z uczniami i ich rodzicami i realizują założone zadania, określają sposób, czas i nośnik kontaktu, dostosowując udostępniany materiał zadaniowy do możliwości uczniów oraz podejmują samodzielnie decyzję o czasie spędzonym przez ucznia na tych zajęciach w tygodniu ( decyzje dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości )

  18. wychowawcy klas ustalają, czy wszyscy uczniowie z ich klasy mają dostęp do

komputera z Internetem lub telefonu z przeglądarką internetową. Listę uczniów,

którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, przekazują

najpóźniej do piątku 27 marca dyrektorowi szkoły.

  1. wychowawcy tworzą bazę maili swoich wychowanków i rodziców i udostępniają

nauczycielom przedmiotów na ich prośbę

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 marca 2020 roku

Dyrektor

Jacek Zawiślak

Wycieczka kl. 8

Wycieczka kl. 8

Zakończenie roku szkolnego uczniów klasy IV LO

„Od trudności do gwiazd" ....

Dzień Otwarty Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

Wernisaż jubileuszowy Pani Krystyny

Wernisaż jubileuszowy Pani Krystyny

Żywa szopka

Żywa szopka

Dzień Edukacji Narodowej

Zdjęcia: B.B i K. Miller-Kauczuga

 

Pasowanie na ucznia

Zdjęcia: K. Miller-Kałczuga 

Owocowy tydzień

Owocowy tydzień

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - Absolwenci SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - Absolwenci SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - SP

Tchoukball

Tchoukball 

Bal ósmoklasistów

Bal ósmoklasistów

Wyjazdowe warsztaty

Wyjazdowe warsztaty

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Strony